Intrakamerala mydriatika vid ögonkirurgi

Projekt: Projekt 06/07, Projekt 09/09

Anders Behndig, Inst För klinisk Vetenskap/Oftalmiatrik, NUS
Björn Lundberg, Inst För Klinkisk Vetenskap/Oftalmiatrik, NUS
Gunnie Bäckström, Ögonkliniken, Örnsköldsviks sjukhus

Målsättning och syfte

Målsättningen med projektet har varit att fortsätta vår utveckling av en optimerad regim för intrakameral administrering av mydriatika (Intrakamerala Mydriatika; ICM) vid ögonoperationer för att förbättra den operativa och peri-operativa handläggningen av patienten., att utvärdera långtidsresultaten efter kataraktkirurgi med ICM, samt att se vilka effekter lokalbedövningsmedel i form av droppar har på pupillens storlek, och utnyttja detta som adjuvans till ICM.

Metod

  • Utvärdering av långtidsresultaten 6 år efter vår första studie med ICM från 2003.

  • Bestämning av dos-responsförhållandet för intrakameralt administrerat fenylefrin på pupillstorleken hos människa.

  • Studie av effekten av pupillkontraherande substanser i kombination med ICM.

  • Utvärdering av 8% lidocain i ögondroppsform med justerat pH som bedövningsmedel inför kataraktkirurgi.

Resultat och betydelse

Intrakameral pupilldilatation innebär en betydande förenkling av handhavandet av patienterna innan operationen utan att skapa merarbete vid själva ingreppet, och kan reducera den tids- och resursåtgång, som krävs för att administrera substanserna i droppform. Sammanfattningsvis har projektet varit framgångsrikt under de senaste åren. Vi har kunnat visa att långtidsresultaten med ICM är lika som med traditionell behandling. Intrakameralt fenylefrin har en icke-linjärt dos-responsförhållande, vilket har stort intresse inför kommande studier. Pupillkontraherande substanser går bra att använda tillsammans med ICM. Lidocain i hög koncentration är ett lovande medel för bedövning inför ögonkirurgi.

Dokumentation och rapportering

Resultaten har presenterats vid kurser vid ASCRS i Boston 2010 och San Diego 2010.

Projektet har resulterat i följande publikationer:

1. Lundberg B, Behndig A. Intracameral mydriatics in phacoemulsification surgery obviate the need for epinephrine irrigation. Acta Ophthalmol Scand. Aug 2007;85(5):546-550.

2. Lundberg B, Behndig A. Separate and additive mydriatic effects of lidocaine hydrochloride, phenylephrine, and cyclopentolate after intracameral injection. J Cataract Refract Surg. Feb 2008;34(2):280-283.

3. Claesson M, Johansson M, Behndig A. Mydriasis with different preparations of topically administered lidocaine hydrochloride. J Cataract Refract Surg. Feb 2009;35(2):277-281.

4. Lundberg B, Behndig A. The mydriatic effect of intracameral epinine hydrochloride. Invest Ophthalmol Vis Sci. Nov 2009;50(11):5336-5338.

5. Lundberg B, Behndig A. Preoperative topical cyclopentolate can be omitted when using intracameral lidocaine in phacoemulsification surgery. Acta Ophthalmol. May 2009;87(3):297-299.

6. Behndig A, Lundberg B. Mydriatic response to different concentrations of intracameral phenylephrine in humans. J Cataract Refract Surg. 2010 Oct;36(10):1682-6.

7. Janbaz CC, Lundberg B, Behndig A. Stimulation of adrenergic β-receptors enhances mydriasis in a porcine eye model. Acta Ophthalmol. 2011 Feb 11. doi: 10.1111/j.1755-3768.2010.02096.x. [Epub ahead of print]

8. Bäckström G, Lundberg B, Behndig A. Intracameral Acetylcholine Effectively Contracts Pupils after Dilatation with Intracameral Mydriatics Acta Ophthalmol. (submitted)

9. Lundberg B, Behndig A. Intracameral mydriatics in phacoemulsification cataract surgery – a 6 year follow up Acta Ophthalmol. (submitted)