Identifiering av tänkbara receptorer för bakterieadherens i svalget hos barn och vuxna

Projekt: Projekt 5/09

Krister Tano, ÖNH kliniken, Sunderby sjukhus
Göran Laurell, ÖNH, NUS