Genetikens betydelse för uppkomsten av slaganfall

Projekt: Projekt 13/98

Birgitta Stegmayr, Forskarassistent, Medicinska kliniken, NUS
Mats Eliasson, Överläkare, Medicinska kliniken, Luleå lasarettt

Målsättningen och syftet med studien har varit att

Kartlägga familjer med anhopning av slaganfall i norra Sverige och att
utifrån dessa slaganfallsdrabbade familjer genomföra en global screening av
slaganfallsassocierade gener genom att tillämpa principerna för "positional
cloning" och sedan i de tre befolkningsundersökningarna jämföra de
kandidatgener som framkommer.

  • Undersöka hur stor betydelse geno- och/eller fenotypisk polymorfism hos
    ett antal etablerade eller potentiella kardiovaskulära riskfaktorer har
    för ökad risk för slaganfall.

  • Studera hur genotypisk polymorfism och livsstilsfaktorer samverkar för
    att på så sätt avgöra det fenotypiska uttrycket för riskfaktorer för
    slaganfall.

Familjer med slaganfall

Vi har inom projektets ram samlat in prover på 103 familjer med anhopning av
slaganfall. På samtliga probander och slaganfallsdrabbade syskon finns det
blodprov. Vi har även samlat in provmaterial på make/maka, barn till drabbade,
samt sykon till proband utan slaganfall. Totalt finns det över 700
prover insamlat från dessa familjer. Just nu arbetar vi med att göra
släktträd för dessa familjer. Ännu har vi inte genomfört genomscreening.

Analyser i den sk "nested" fall-kontroll-studie.

Inom MONICA-projektet och Västerbottensprojektet har det genomförts
befolkningsundersökningar. Vid dessa undersökningar har ett blodprov donerats
för framtida behov. Dessutom har vi inom MONICA-projektets incidensregister
haft möjlighet att identifiera personer med akuta slaganfall i åldern 25-74
år i Norr- och Västerbotten. I vår "nested fall-referent-studie"
har vi identifierat alla personer som först undersöktes i någon av
befolkningsundersökningarna och som därefter drabbades av ett slaganfall. Till
samliga fall matchade (på kön, ålder ort mm.) två kontroller fria från
hjärtkärlsjukdom.

Resultat och betydelse

Vi har visat att höga halter av leptin kan
vara relaterat till hjärnblödning – men ej till hjärninfarkt.. Detta är
visat i s.k. nästade fall-referent studier inom Norra Sveriges MONICA projekt,
där leptinnivåer analyserades hos 113 män och kvinnor som senare utvecklade
slaganfall. Till undersökningen ingick det två kontroller matchade på kön
och ålder (Söderberg et al.).

En undersökning har vi visat att antikroppar mot Chlamydia Pneumoniae
inte tycks öka risken att drabbas av slaganfall (Ahlbeck-Glader et al). Likaså
antikroppar mot oxiderat LDL tycks inte heller vara en riskfaktor ör slaganfall
(Ahmend et al).

Dessutom pågår skrivandet i ett flertal undersökningar (se nedan), vars
resultat beräknas vara klart till hösten. Däremot såg vi att tPAI/PAI-1-komplex
var högre hos patienter med slaganfall jämfort med kontroller (Johansson et
al.).

Följande artiklar är publicerade, inskickade för publicering eller i
manuskriptform.

Söderberg S, Ahrén B, Stegmayr B, Johnsson O, Wiklund P-G, Weinehall L,
Hallmans G, Olsson T. Leptin predicts first-ever haemorrhagic stroke in a
population based cohort. Stroke 1999; 30:328-337.

Ahlbeck Glader C, Stegmayr B, Boman J, Stenlund H, Weinehall L, Hallmans G,
Dahlén G. Chlamydia Pneumoniae antibodies and high lipoprotein(a) levels do not
predict ischemic cerebral infarctions. Results from a nested case-control study
in Northern Sweden. Stroke 1999;30:2013-2018.

Ahmed E, Trifunovic J, Stegmayr B, Hallmans G, Lefvert AK Autoantibodies
against oxidatively modified LDL do not constitute a risk factor for stroke: a
nested case-control study. Stroke 1999;30: 2541-2546.

Johansson L, Jansson JH, Boman K, Nilsson T, Stegmayr B, Hallmans G. Tissue
plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) and tPA-PAI-1 complex as risk factors
for the development of first-ever stroke. Stroke 2000; 32: 26-32.

Ahmed E, Trifunovic J, Stegmayr B, Hallmans G, Lefvert AK Autoantibodies
against oxidatively modified LDL do not constitute a risk factor for stroke: a
nested case-control study. Stroke 1999;30: 2541-2546.37.

Nilsson L, Eriksson P, Wiklund P-G, Johansson L, Stegmayr B, Asplund K,
Hamsten A. A prospective study on fibrinolytic function and risk of stroke.
Inskickad till Stroke.

Ahmed E, Stegmayr B, Lefvert AK Anticardiolipin antibodies are not an
independent risk factor for stroke. Manuskript

Öhgren B, Weinehall L, Stegmayr B. What else adds to hypertension in
predicting stroke? An incident case-referent study. Manuskript.

Lindahl B, Dinesen B, Eliasson M, Røder M, Hallmans G, Stegmayr B. High
proinsulin levels precedes first-ever stroke in a nondiabetic population.
Manuscript

Övrigt

Deltog i VisareNorr dagar i Sundsvall och presenterade där delar av resultaten.