Primärvårdsråd

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Se över vårdförloppen, hur kan de implementeras
  • Digitalisering
  • Utveckla god och nära vård
  • Glesbygdsprojektet

Ledamöter

Kontakt för gruppen: kristine.bergstrom@norrarf.se

Anna Granevärn, vice ordförande, Jämtland-Härjedalen

Lena Weinstock, Jämtland-Härjedalen

Sofia Leje, Jämtland-Härjedalen

Landa Beckert, Norrbotten

Mari Huhtanen, Norrbotten

Anita Gustavsson, Norrbotten

Frank Moryäner, Västerbotten

Nino Bracin, NPO-ledamot, Västerbotten

Camilla Andersson, Västerbotten

Anna S Bergström, Västerbotten

Gun-Britt Milioris, ordförande, Västernorrland

Maria Alsén Lindström, Västernorrland

Anna Lena Lundberg, Västernorrland

Mats Collin, kommunrepresentant, Västernorrland

Robert Brant, kommunrepresentant, Jämtland-Härjedalen

Solweig Hedman, kommunrepresentant, Norrbotten