Sammanträdesplan

Plan för beredningar och sammanträden 2021

Fastställd av förbundsdirektionen den 2 juni 2020

 • Arbetsutskott 2021-02-25
 • Förbundsdirektion 2021-03-16–2021-03-17 (Västerbotten)
 • Arbetsutskott 2021-05-21
 • Förbundsdirektion 2021-06-08–2021-06-09 (Norrbotten)
 • Arbetsutskott 2021-09-09
 • Förbundsdirektion 2021-09-28–2021-09-29 (Västerbotten)
 • Arbetsutskott 2021-11-18
 • Förbundsdirektion 2021-12-07–2021-12-08 (Västerbotten)

 

Plan för beredningar och sammanträden 2022

Fastställd av förbundsdirektionen den 9 juni  2021

 • Arbetsutskott 2022-02-02
 • Förbundsdirektion 2022-02-17–2022-02-18 (Västerbotten)
 • Förbundsdirektion 2022-03-17 (Teams)
 • Arbetsutskott 2022-05-25
 • Förbundsdirektion 2022-06-14–2022-06-15 (Norrbotten)
 • Arbetsutskott 2022-09-13
 • Förbundsdirektion 2022-10-04–2022-10-05 (Västerbotten/Teams)
 • Arbetsutskott 2022-11-24
 • Förbundsdirektion 2022-12-12–2022-12-13 (Västerbotten)