Sammanträdesplan

Plan för beredningar och sammanträden 2019

Fastställd av Förbundsdirektionen den 9 september 2018 och reviderad Förbundsdirektionen den 5 december 2018

  • Arbetsutskott 2019-11-14
  • Förbundsdirektion 2019-12-03–2019-12-04 (Jämtland)

Plan för beredningar och sammanträden 2020

Fastställd av Förbundsdirektionen den 2 oktober 2019

  • Arbetsutskott 2020-02-20
  • Förbundsdirektion 2020-03-10–2020-03-11 (Västerbotten)
  • Arbetsutskott 2020-05-14
  • Förbundsdirektion 2020-06-02–2020-06-03 (Norrbotten)
  • Arbetsutskott 2020-09-17
  • Förbundsdirektion 2020-10-06–2020-10-07 (Västerbotten)
  • Arbetsutskott 2020-11-12
  • Förbundsdirektion 2020-12-01–2020-12-02 (Västerbotten)