Sammanträdesplan

Plan för beredningar och sammanträden 2021

Fastställd av förbundsdirektionen den 2 juni 2020

 • Arbetsutskott 2020-02-25
 • Förbundsdirektion 2020-03-16–2020-03-17 (Västerbotten)
 • Arbetsutskott 2020-05-20
 • Förbundsdirektion 2020-06-08–2020-06-09 (Norrbotten)
 • Arbetsutskott 2020-09-09
 • Förbundsdirektion 2020-09-28–2020-09-29 (Västerbotten)
 • Arbetsutskott 2020-11-18
 • Förbundsdirektion 2020-12-07–2020-12-08 (Västerbotten)

 

Plan för beredningar och sammanträden 2022

Fastställd av förbundsdirektionen den 9 juni  2020

 • Arbetsutskott 2022-02-02
 • Förbundsdirektion 2022-02-17–2022-02-18 (Västerbotten)
 • Förbundsdirektion 2022-03-17 (Teams)
 • Arbetsutskott 2022-05-25
 • Förbundsdirektion 2022-06-14–2022-06-15 (Norrbotten)
 • Arbetsutskott 2022-09-13
 • Förbundsdirektion 2022-10-04–2022-10-05 (Västerbotten/Teams)
 • Arbetsutskott 2022-11-24
 • Förbundsdirektion 2022-12-12–2022-12-13 (Västerbotten)