Sammanträdesplan

Plan för beredningar och sammanträden 2020

Fastställd av Förbundsdirektionen den 2 oktober 2019

 • Arbetsutskott 2020-02-20
 • Förbundsdirektion 2020-03-10–2020-03-11 (Västerbotten)
 • Arbetsutskott 2020-05-14
 • Förbundsdirektion 2020-06-02–2020-06-03 (Norrbotten)
 • Arbetsutskott 2020-09-17
 • Förbundsdirektion 2020-10-06–2020-10-07 (Västerbotten)
 • Arbetsutskott 2020-11-12
 • Förbundsdirektion 2020-12-01–2020-12-02 (Västerbotten)

Plan för beredningar och sammanträden 2021

Fastställd av Förbundsdirektionen den 2 juni 2020

 • Arbetsutskott 2020-02-25
 • Förbundsdirektion 2020-03-16–2020-03-17 (Västerbotten)
 • Arbetsutskott 2020-05-20
 • Förbundsdirektion 2020-06-08–2020-06-09 (Norrbotten)
 • Arbetsutskott 2020-09-09
 • Förbundsdirektion 2020-09-28–2020-09-29 (Västerbotten)
 • Arbetsutskott 2020-11-18
 • Förbundsdirektion 2020-12-07–2020-12-08 (Västerbotten)