Svenskt ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund  som ägs och finansieras av samtliga 21 regioner.

Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Norra regionens representanter:

  • Vice ordförande: Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
  • Ledamot: Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland
  • Ledamot: Kenneth Backgård (SJVP), Region Norrbotten
  • Ersättare: Eva Hellstrand (C), Region Jämtland Härjedalen
  • Ersättare: Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

Läs mer om Svenskt ambulansflyg