Nationella screeningrådet

I Socialstyrelsens arbete med att ta fram rekommendationer om screeningprogram finns ett nationellt screeningråd. Det nationella screeningrådet har en rådgivande och en central roll i arbetet med att utarbeta nya rekommendationer och revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram. De 10 ledamöterna samt ordföranden utses av Socialstyrelsen. Sjukvårdsregionerna nominerar representanter inför varje mandatperiod.

Norra sjukvårdsregionens representant:

  • Lena Asplund (M), Region Västernorrland

Läs mer om Nationella screeningrådet