Nationella huvudmannagruppen

Sedan juni 2015 finns det två grupper som ska verka för att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning:

  • rådet för styrning med kunskap
  • huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Arbetet som ska pågå under fyra år leds av rådet för styrning med kunskap där Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Denna grupp rådgör sen med Huvudmannagruppen som består av förtroendevalda från kommuner och regioner

Huvudmannagruppen har en viktig roll att fylla, framförallt för att lyfta behov och beskriva behov av och former för statlig kunskapsstyrning i kommuner och regioner. Huvudmannagruppen kan ses som en garant för statens ambition att utveckla en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. Huvudmannagruppens underlag för dialog bereds av SKR i befintliga strukturer och fora för kunskapsstyrning.

Norra regionens representanter:

  • Ordinarie: Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten

Läs mer om huvudmannagruppen på SKR:s hemsida