Nämnden för högspecialiserad vård

Regeringen har beslutat om en ny beslutsprocess avseende den högspecialiserade vården (2017/18:40.) Enligt det beslutet har en ny nämnd, Nämnden för nationell högspecialiserad vård, tillsatts som ett särskilt beslutsorgan vid Socialstyrelsen. Den nya nämnden ersätter tidigare Rikssjukvårdsnämnden. Nämndens uppgift är att efter ansökningar från regionerna besluta om tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Nämnden beslutar även om återkallelse av sådana tillstånd.

I nämnden för högspecialiserad vård ingår en representant och ersättare för varje sjukvårdsregion. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Norra regionens representanter:

  • Ledamot: Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten
  • Ersättare: Niklas Sandström (M), Region Västerbotten

Läs mer om Nämnden för högspecialiserad vård