Referensgrupp för folkhälsa

Förbundsdirektionen har angett folkhälsa som ett särskilt utvalt område för förbundets arbete. Till stöd för arbetet har en politisk referensgrupp tillsatts. Referensgruppen utvecklar regionens folkhälsopolitiska program inför beslut i förbundsdirektionen. Gruppen består av en företrädare från respektive region. Regionernas tjänstemän i folkhälsosamrådet utarbetar underlag till referensgruppen.

I referensgruppen ingår:

Linda Frohm (M), Region Norrbotten
Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten, sammankallande
Ingeborg Wiksten (L), Region Västernorrland
Anton Nordqvist (MP), Region Jämtland Härjedalen