Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen är Norra sjukvårdsregionförbundets högsta beslutande organ. Den består av tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare, tre vardera från respektive region. Förbundsdirektionens mandatperiod är mellan 2023-01-01–2026-12-31.

Förbundsdirektionen består av nedanstående ledamöter och ersättare.

 

Region Västernorrland 

Ledamöter: Ersättare:
Glenn Nordlund (S) Viktoria Jansson (M)
Elina Backlund Arab (S) Jonny Lundin (C)
Pia Lundin (SJVP) Ingela Korhonen (SJVP)

 

Region Jämtland Härjedalen

Ledamöter: Ersättare:
Bengt Bergqvist (S), ordförande Elin Hoffner (V)
Katarina Nyberg Finn (S) Lars-Erik Olofsson (KD)
Robert Hamberg (M) Jennie Klaesson (M)

 

Region Västerbotten

Ledamöter: Ersättare:
Peter Olofsson (S) Youssef Chninou (S)
Anna-Lena Danielsson (S) Jonas Karlberg (V)
Nicklas Sandström (M) Ewa-May Karlsson (C)

 

Region Norrbotten

Ledamöter: Ersättare:
Anders Öberg (S) Camilla Friberg (S)
Birgitta Johansson Huuva (C) Glenn Berggård (V)
Dan Ankarholm (SJVP) Linda Frohm (M)

 

Sidan senast uppdaterad: 14 december 2023

Skriv ut sida