Perioperativ vård, intensivvård och transplanationer

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Definiera områden för samverkan mellan RPO akutvård och RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantationer.
  • Kompetensförsörjningen ses över för sköterskor och narkosläkare.
  • Utveckla gemensamma utbildningar, ST-läkarstudierektorer bjuds in för diskussion.
  • Se över gruppens samansättning.
  • Utveckla samverkan för att få ner vårdskulden.
  • Jobba för att få behålla utbildade läkare inom norra regionen.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: johan.thunberg@regionvasterbotten.se

Ulrika Östberg, Jämtland-Härjedalen

Ann-Charlotte Högström, Norrbotten

Johan Thunberg, ordförande, Västerbotten

Anders Setterqvist, Västernorrland

Alfred Jansson, NPO-ledamot, Västernorrland

Per Eriksson, Västernorrland