Patientsäkerhet

En sjukvårdsregional samverkansgrupp för patientsäkerhet har bildats för samspel med den nationella motsvarigheten.

Gruppen utgör ett forum för att bilateralt förankra och sprida det nationella arbetet till den sjukvårdsregionala arenan. Gruppen består av en chefläkare och en strategiskt ansvarig för patientsäkerhetsarbetet per region. Läkemedels- och vårdhygienkompetens m.m. kan adjungeras.