Norrlandstingens regionförbund byter namn till Norra sjukvårdsregionförbundet

Den 5 december 2018 beslutade Förbundsdirektionen om att för sin del godkänna förslaget om en reviderad förbundsordning. Förslaget avsåg främst redaktionella förändringar, med anledning av att samtliga medlemmarna är regioner från och med 1 januari 2019. Som en följd av detta har Förbundsdirektionen även beslutat om ett nytt organisationsnamn för förbundet. Namnet är Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF).

Norra-sjukvardregionforbundet-log (002)