Ledamöter från norra sjukvårdsregionen

Nationella programområden (NPO)

NPO

Ledamot

Region

Akut vård Per Marcusson Norrbotten
Barns och ungdomars hälsa Urban Tirén Jämtland-Härjedalen
Cancersjukdomar Anna-Lena Sunesson Västerbotten
Endokrina sjukdomar Håkan Fureman Jämtland-Härjedalen
Hjärt- och kärlsjukdomar Mattias Karlsson Västerbotten
Hud- och könssjukdomar Richard Lindström Västerbotten
Infektionssjukdomar Sara Mörtberg Jämtland-Härjedalen
Kirurgi och plastikkirurgi Artur Jänes Västernorrland
Kvinnosjukdomar och förlossning Eva Innala Västerbotten
Levnadsvanor Maria Falck Västerbotten
Lung- och allergisjukdomar Thomas Sandström Västerbotten
Mag- och tarmsjukdomar Mårten Werner Västerbotten
Medicinsk diagnostik Åsa Gylfe Västerbotten
Nervsystemets sjukdomar Hans Lindsten Västerbotten
Njur- och urinvägssjukdomar Andreas Jonsson, ordförande Västerbotten
Perioperativ vård, intensivvård och transplantationer Alfred Jansson Västernorrland
Primärvård Anna Fremner
Jan Ehlin
Jämtland-Härjedalen
Västernorrland
Psykisk hälsa Kristina Mårtensson Västernorrland
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Johan Brännström Jämtland-Härjedalen
Reumatiska sjukdomar Gerd-Marie Alenius, ordförande Västerbotten
Rörelseorganens sjukdomar Stig-Evert Thornberg Västerbotten
Sällsynta diagnoser Magnus Burstedt Västerbotten
Tandvård Py Palmqvist Västerbotten
Äldres hälsa och palliativ vård Henrik Ångström Västerbotten
Ögonsjukdomar Eva Olofsson, ordförande Västerbotten
Öron-, näs- och halssjukdomar Åsa Ek Edström Norrbotten
Nationella samverkansgrupper (NSG)

NSG

Ledamot

Region

Forskning och life science Beatrice Melin Västerbotten
Läkemedel och medicinteknik Pia Näsvall Norrbotten
Metoder för kunskapsstöd Marit Nääs Jämtland-Härjedalen
Patientsäkerhet Monica Eriksson Jämtland-Härjedalen
Strukturerad vårdinformation Ragnberth Helleday Västerbotten
Stöd för utveckling Anders Edström Västerbotten
Data och analys Anna Granevärn Jämtland-Härjedalen

Sidan senast uppdaterad: 23 augusti 2023

Skriv ut sida