Nervsystemets sjukdomar

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Nivåstrukturering med kartläggning av flöden inom området
  • Tydliggöra betydelsen av att prioritera patienter inom neurokirurgi i sjukvårdsregionen
  • Utvecklingsarbete vid behandling av akut stroke med trombektomi
  • Följa RAG Stroke
  • Följa RAG Smärta

Ledamöter

Kontakt för gruppen: jonatan.salzer@regionvasterbotten.se

Anna-Karin Roos, Jämtland-Härjedalen

Petra Edfalk, Jämtland-Härjedalen

Peter Johansson, Norrbotten

Lilia Terinte, Norrbotten

Jonatan Salzer, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Erik Nordh, Västerbotten

Hans Lindsten, Västerbotten

Viktor Kågström, Västernorrland

Karin Dunberg, Västernorrland