Medicinsk diagnostik

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Utveckla informationsöverföring från NPO till RPOet.
  • Utveckla samarbete och arbetssätt samt integrera medicinsk diagnostik för bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin inklusive patologi.
  • Kommunikationen mellan NPO-RPO-LPO
  • Delta(fortsatt) i utvecklingsarbetet av behandling med trombektomi vid akut stroke.
  • Delta i utvecklingsarbetet med kompetensförsörjning.
  • Gemensamma utbildningar i sjukvårdsregionen (ST) samt kompetensväxling.
  • Bemanning med rätt kompetens och kompletterande utbildningar för att bidra till generationsväxling.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: ewa.lassen@regionvasterbotten.se

Kerstin Silfver, Jämtland-Härjedalen

Anne Hallqvist, Jämtland-Härjedalen

Karin Jones, Norrbotten

Maria Bergkvist, Norrbotten

Johannes Arnesen, Norrbotten

Jörgen Strinnholm, ordförande, Västerbotten

Ewa Lassén, ordförande, Västerbotten

Katrine Riklund, NPO-ledamot, Västerbotten

Anders Henriksson, Västernorrland

Ingela Pirttilä, Västernorrland

Eva Fehrman, Västernorrland