Mag- och tarmsjukdomar

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

Under framtagande

Ledamöter

Kontakt för gruppen: marten.werner@regionvasterbotten.se

Vakant, Jämtland-Härjedalen

David Öberg, Norrbotten

Mårten Werner, Västerbotten

Arvid Hamrin, Västernorrland