Lung- och allergisjukdomar

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022:

Formuleras inom kort

Ledamöter

Kontakt för gruppen: thomas.sandstrom@umu.se

Nikolai Stenfors, Jämtland-Härjedalen

Caroline Stridsman, Norrbotten

Dirk Albrecht, Norrbotten

Eva Sunna, Västerbotten

Thomas Sandström, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Maria Bergh, Västerbotten

Björn Sundberg, Västernorrland