Levnadsvanor

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022:

  • Kartlägga vård för lika villkor
  • Kommunsamarbete
  • Samverkan med olika aktörer
  • Utbildningsinsatser, hur utbildning ska göras lika över regionerna
  • Avgränsningar i arbetet
  • Dokumentation i journal

Ledamöter

Kontakt för gruppen: kristine.bergstrom@norrarf.se

Sanna Vikberg, Jämtland-Härjedalen

Annika Törnblom, Jämtland-Härjedalen

Maria Brännholm-Syrjälä, Norrbotten

Margareta Eriksson, Norrbotten

Cecilia Edström, Västerbotten

Lars Weinehall, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Maria Falck, Västerbotten

Johannes Dock, Västernorrland

Iwona Jacobsson, Västernorrland

Lina Tjärnström, Skellefteå kommun

Ann-Margrethe Iseklint, Umeå kommun