Kvinnosjukdomar och förlossning

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Fördela benign kirurgi i norra sjukvårdsregionen.
  • Följa utvecklingen för gemensam endometrioskirurgi i Sundsvall för hela norra regionen.
  • Utveckla riktlinje vid behandling av endometrios.
  • Att använda videokonferens sjukvårdsregionalt för endometriosdiagnos så att rätt vårdnivå nås.
  • Omvärldsspaning för tidig hemgång.
  • Kompetensförsörjning.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: olov.grankvist@regionvasterbotten.se

Kristina Nordquist, Jämtland-Härjedalen

Iris Mukkavaara, Norrbotten

Robert Råman, Norrbotten

Eva Innala, NPO-ledamot, Västerbotten

Olov Grankvist, Ordförande, Västerbotten

Marju Dahmoun, Västernorrland