Uppföljning och analys

Specifikt uppdrag 2024

  • Gruppen funderar vidare på hur kompetenser tillförs i gruppen eller i strukturen gällande datalager/uttag/fångst o s v. i det lokala perspektivet.
  • Fundera på hur den lokala organisationen ser ut och vem man pratar ihop sig med, vem är ägare av dessa frågor på hemmaplan. Mål erfarenhetsutbyte och fortsatt utveckling.
  • Utifrån NSG data och analys kommunikationsplan prata igenom de olika delarna i uppdraget på kommande möten. Som en del i konkretisering och betydelse för det sjukvårdsregionala och regionala arbetet.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: annika.jonsson@regionjh.se

Anna Granevärn NSG-ledamot, Jämtland-Härjedalen

Annika Jonsson, sammankallande, Jämtland-Härjedalen

Anna Sjövall, Jämtland-Härjedalen

Hans Nylund, Norrbotten

Sven Andersson, Norrbotten

Arvid Widenlou Nordmark, Västerbotten

Gabriel Granåsen, Västerbotten

Sandra West, Västerbotten

Krister Jansson, Västernorrland

 

Sidan senast uppdaterad: 13 juni 2024

Skriv ut sida