Strukturerad vårdinformation

Specifikt uppdrag 2024

  • Samverkan med RSG uppföljning och analys.
  • Sussa-samverkan i fokus b l a systemintegration av indata.
  • Fortsätta att bygga upp och utveckla lokala grupperingar.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: ragnberth.helleday@regionvasterbotten.se

Anna Sjövall, Jämtland-Härjedalen

Maria Rångevall, Norrbotten

Ragnberth Helleday, NSG-ledamot och sammankallande, Västerbotten

Jonas Rudenstam, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 6 december 2023

Skriv ut sida