Stöd för utveckling

Specifikt uppdrag 2024

  • Webbinarier/lärandeträff för utveckling ute i regionerna 2024 i dialog med NRF för stöd
  • Öka involvering av fler processtöd till grupperna i regionerna för införande, tillämpning och uppföljning
  • Följa utvecklingen i områdets NAGar
  • Utveckla stöd för implementering på ett likartat sätt, anpassningsbart till egen region
  • Stöd till RPOer och RAGar genom att bidra till stödjande mötesplatser

Ledamöter

Kontakt för gruppen: anders.edstrom@regionvasterbotten.se

Marit Nääs, Jämtland-Härjedalen

Jessica Segerlund, Norrbotten

Therese Nystad Apelqvist, Norrbotten

Anders Edström, NSG-ledamot och sammankallande, Västerbotten

Kristin Ahlm, Västerbotten

Terese Nyberg, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 6 december 2023

Skriv ut sida