RSG Medicinsk Teknik

Specifikt uppdrag 2024

  • Bidra aktivt inom värdskapet till NPO och aktuella RPOer
  • Involvera kommunikatör för information, kunskap och spridning av ordnat införande MTP i regionerna
  • Kontaktvägar RSG – LSG utvecklas och etableras efterhand
  • Utveckla former för samverkan med RSG läkemedel
  • Identifiera fler personer att jobba i MT-rådets BG (på sikt)
  • Kartlägga investeringar i regionerna
  • Investeringsprocessen utvecklas i regionerna så att MTP rådets rekommendationer involveras i ökad omfattning
  • Ta lärdom av andra regioners arbete vid införande

Ledamöter

Kontakt för gruppen: lena.nordkvist1@rvn.se

Vakant, Jämtland-Härjedalen

Göran Eriksson, NSG-ledamot, Norrbotten

Mattias Schenkel, ledamot i nationella MTP-rådets beredningsgrupp, Västerbotten

Nina Sundström, Västerbotten

Lena Nordkvist, sammankallande, Västernorrland

Martin Bylund, Västernorrland

Sofia Viklund, Västernorrland

länk till nationell samverkansmodell medicinsk teknik

Sidan senast uppdaterad: 6 maj 2024

Skriv ut sida