Verksamhetsrapport 2019 – Förbundsdirektionen 2020-03-11 §17