Gemensamt uppdrag för alla RSGer i norra sjukvårdsregionen

  1. Genomföra inventering och bidra med frågor för nationell samverkan samt bidra med underlag och kunskap till den nationella samverkansgruppens behovsanalys och omvärldsbevakning
  2. Ta emot nationella stöddokument, rekommendationer och metoder med mera, vid behov anpassa och skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av dessa samt stödja att de sprids och implementeras
  3. Samverka med registercentra, sjukvårdsregionala programområden och övriga samverkansgrupper
  4. Där behov finns bidra till att effektivisera vårdprocesserna inom sjukvårdsregionen genom att utifrån det egna området ge input till ansvars- och arbetsfördelning såväl nivå- som kompetensmässigt
  5. Identifiera och arbeta med specifika sjukvårdsregionala uppdrag
  6. RSG ledamot ansvarar för samverkan och informationsöverföring med och till de egna lokala grupperingarna eller berörda programområden i den egna regionen
  7. RAG-ledamoten återrapporterar till RSG

Sidan senast uppdaterad: 14 november 2022

Skriv ut sida