Specifikt uppdrag under 2024

  • Utveckla nya metoder och arbetssätt för jämlik vård, konsultation på distans mellan specialist- och allmäntandvård. arbetar med olika modeller, digitala lösningar. Nätverksbyggande.
  • RPOet följer arbetet i NAG kunskapsbehov i tandvården, NAG Tandvårdsstrama, NAG erosionsskador, NAG dentala implantat NAG Äldres munhälsa samt NAG Läkemedel. Arbetena har hunnit olika långt.
  • Prioritering av patienter (behovsstyrd)
  • Nationella indikatorer (avvaktar de nationella arbetet)
  • Förtydliga uppdraget sjukvårdsregional nivåstrukturering för RAG Käkkirurgi.
  • TLV behöver involveras Dentala erosioner, användarstöd finns och även våldsutsatthet.
  • Kartläggning hur kommunikationen till linjeorganisationen fungerar i respektive region.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: py.palmqvist@regionvasterbotten.se

Annelie Holm, Jämtland-Härjedalen

Berit Bodemyr, Jämtland-Härjedalen

Anna Arespång, Norrbotten

Annika Lindqvist, Norrbotten

Linnea Roslund, adjungerad, Norrbotten

Carina Lundqvist, adjungerad, Västerbotten

Lena Mårell, adjungerad, Västerbotten

Marie-Louise Åkesson, Västerbotten

Py Palmqvist, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Jenny Edling, Västernorrland

Monica Uusitalo, Västernorrland

Sofi Christensen, Västernorrland