Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Utveckla nya metoder och arbetssätt för jämlikvård, konsultation på distans mellan specialist- och allmäntandvård
  • RPOet följer arbetet i NAG kunskapsbehov i tandvården, NAG Tandvårdsstrama, NAG erosionsskador, NAG Patientsäkerhet i tandvård och NAG dentala implantat.
  • Titta över arbetssätt inom RPOet.
  • Prioritering av patienter
  • Indikatorer

Ledamöter

Kontakt för gruppen: ulf.soderstrom@regionvasterbotten.se

Annelie Holm, Jämtland-Härjedalen

Vakant, Jämtland-Härjedalen

Maria Pettersson, Norrbotten

Angelika Lantto, Norrbotten

Linnea Roslund, adjungerad, Norrbotten

Py Palmqvist, Västerbotten

Ulf Söderström, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Peter Berglund, Västerbotten

Carina Lundqvist, adjungerad, Västerbotten

Pernilla Lif Holgersson, adjungerad, Västerbotten

Jenny Edling, Västernorrland

Monica Uusitalo, Västernorrland