Gemensamt uppdrag för alla RPOer i norra sjukvårdsregionen

  • Bidra med behovsinventering, underlag, kunskap och frågor för nationell samverkan och till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  • Ta del av nationella kunskapsstöd, verka för att de sprids och implementeras samt vid behov anpassa eller skapa sjukvårdsregionala tillämpningar eller insatser som stöd för införandet
  • Ansvara för uppföljning utifrån utvalda indikationer gällande beslutade och implementerade kunskapsstöd
  • Samverka med sjukvårdsregionala samverkansgrupper RSG och vid behov samarbeta med andra sjukvårdsregionala programområden RPO
  • Effektivisera vårdprocesserna inom sjukvårdsregionen genom att kontinuerligt se över strukturer för ansvars- och arbetsfördelning såväl nivå- som kompetensmässigt på området
  • Identifiera och arbeta med specifika sjukvårdsregionala uppdrag
  • RPO-ledamot ansvarar för samverkan och informationsöverföring med/till det egna lokala regionala programområdet (LPO)
  • RPO kan vid behov föreslå att starta en sjukvårdsregionalarbetsgrupp (RAG). RAG-ledamot rapporterar till RPO

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2023

Skriv ut sida