Specifikt uppdrag under 2024

  • Utse en CSD-samordnare i varje region i norr
  • Flera RPOn är berörda av kunskapsstöden som gäller sällsynta sjukdomar
  • Regionavtalet kan ses över gällande genetiska sjukdomar. Parallell finns för cancergenetisk mottagning
  • Nytt uppföljningsmöte om 6 månader

Ledamöter

Kontakt för gruppen: magnus.burstedt@regionvasterbotten.se

Adam Thomas, Jämtland-Härjedalen

Åsa Lindfors, Norrbotten

Magnus Burstedt, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Kerstin Skagius, Västernorrland