Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Utse en CSD-samordnare i varje region i norr

Ledamöter

Kontakt för gruppen: magnus.burstedt@regionvasterbotten.se

Adam Thomas, Jämtland-Härjedalen

Åsa Lindfors, Norrbotten

Magnus Burstedt, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Hans Vikström, Västernorrland