Specifikt uppdrag under 2024

  • Fortsätta arbetet med att utveckla digitala lösningar för arbets- och patientmöten
  • Gemensamt norrlandsavtal där regionerna bidrar till patienternas bästa för hela sjukvårdsregionen. (Utveckla samverkan inom regionerna) vilande ett år.
  • Se över kompetensförsörjningen inom sjukvårdsregionen. Utveckla samarbetet för ST-läkare inom norr. Randning på länssjukhus och inom norra regionen.
  • Fördelning av uppdrag mellan sjukhusen.
  • Följa arbetet med gemensamma nationella indikationer som tas fram vilket kommer att hjälpa till i arbetet med vårdförloppen.
  • Uppföljning av registrering i kvalitetsregister inom norra sjukvårdsregionen.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: anette.hornkvist@regionvasterbotten.se

Kristian Stjerna Jämtland-Härjedalen

Oscar Gustafsson, Norrbotten

Lisbeth Brax Olofsson, ordförande, Västerbotten

Johan Vännman, NPO-ledamot, Västerbotten

Anette Hörnkvist, administratör, Västerbotten

Minna Mattsson, Västernorrland