Specifikt uppdrag under 2021 – 2022:

  • Fortsätta arbetet med att utveckla digitala lösningar patientmöten.
  • Gemensamt norrlandsavtal där regionerna bidrar till patienternas bästa för hela sjukvårdsregionen.
  • Se över kompetensförsörjningen inom sjukvårdsregionen. Utveckla samarbetet för ST-läkare inom norr.
  • Fördelning av uppdrag mellan sjukhusen.
  • Gemensamma indikationer inom norr. Vårdförloppen kommer att hjälpa till i arbetet.
  • Uppföljning av registrering i kvalitetsregister inom norra sjukvårdsregionen.
  • Organisationen mellan NPO-RPO-LPO ses över för samverkan.
  • Planera fler möten inom RPOet.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: stigevert.thornberg@regionvasterbotten.se

Kristian Stjerna Jämtland-Härjedalen

Carina Klippmark, Norrbotten

Stig-Evert Thornberg, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Minna Mattsson, Västernorrland