Specifikt uppdrag under 2024

  • Samarbete kring riktlinjer, fördelning av ansvar, remissflöden och även kring kompetensförsörjning både läkare, sköterskor och paramedicingrupperna.
  • Utveckla indikatorer som följer det kommande arbetet med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.
  • Kvalitetsregister – Förbättrade rutiner för ökad täckningsgrad. SRQ ska hållas uppdaterat.
  • ”Knäckfallsronder” – fortsätta arbetet med ronderna och öka antalet deltagare.
  • RVNs linjeorganisation, hur den kan involveras i arbetet.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: malin.carlsson@regionvasterbotten.se

Kristina Wiberg, Jämtland-Härjedalen

Hanna Larsson, Norrbotten

Kristina Juneblad, ordförande, Västerbotten

Gerd-Marie Alenius, NPO-ordförande, Västerbotten

John Svensson, Västernorrland