Specifikt uppdrag under 2021 – 2022:

  • Samarbete kring riktlinjer, fördelning av ansvar, remissflöden och även kring kompetensförsörjning både läkare, sköterskor och paramedicingrupperna.
  • Utveckla indikatorer som följer det kommande arbetet med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.
  • Utveckla digitala vårdmöten, ett förändrat arbetssätt relaterat till primärvård och specialistvård.
  • Kvalitetsregister – Förbättrade rutiner för ökad täckningsgrad.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: malin.carlsson@regionvasterbotten.se

Kristina Wiberg, Jämtland-Härjedalen

Nikitas Samiotakis, Norrbotten

Susanne Sundvall, Norrbotten

Kristina Juneblad, ordförande, Västerbotten

Gerd-Marie Alenius, NPO-ledamot, Västerbotten

John Svensson, Västernorrland