Specifikt uppdrag under 2024

  • Uppföljning av RAG i försäkringsmedicin
  • Ledamöters ökade närvaro och deltagande i RPO
  • Fortsatt arbete gällande tillgängliga resurser i den gemensamma primärvården, norra sjukvårdsregionen
  • Samverka inom områden där rehabilitering krävs kvar Utveckling av nära vård inom området
  • Hur ska RPO verka vid implementering av vårdförlopp i LPO
  • Följa ev nytt vårdförlopp fall och fallskador
  • Utveckling av kommunikationen i linjeorganisationerna i regionerna

Ledamöter

Kontakt för gruppen: johan.brannstrom@regionjh.se

Johan Brännström, ordförande och NPO-ledamot, Jämtland-Härjedalen

Monica Berg, Jämtland-Härjedalen

Stefan Stridsman, Norrbotten

Sinella Keskiniva, Västerbotten

Solveig Hällgren, Västerbotten

Sari Jonsson, Västernorrland

Marina Lyksell Isaksson, kommunrepresentant

Tiina-Mari Nybacka, kommunrepresentant