Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Bilda RAG i försäkringsmedicin
  • Utveckla organisationen för anpassning till sjukvårdsregionalt system för kunskapsstyrning
  • Se över kompetensförsörjning i regionerna och se över samarbete inom sjukvårdsregionen
  • Samverka inom områden där rehabilitering krävs
  • Utveckling av nära vård inom området

Ledamöter

Kontakt för gruppen: johan.brannstrom@regionjh.se

Johan Brännström, ordförande och NPO-ledamot, Jämtland-Härjedalen

Monica Berg, Jämtland-Härjedalen

Stefan Stridsman, Norrbotten

Sinella Keskiniva, Västerbotten

Sari Jonsson, Västernorrland

Marina Lyksell Isaksson, kommunrepresentant

Ann-Cathrin Zakrisson, kommunrepresentant