Specifikt uppdrag under 2024

  • Implementering av vårdförlopp Schizofreni och göra konsekvensanalyser utifrån den, NECT utbildning tas upp igen.
  • Nivåstrukturering inom RPO, NHV ätstörning och könsdysfori.
  • Kommunrepresentation från norr i NAGar, dialog sker i RSS kvar. Problematik med avstånd bör aktualiseras i kunskapsstöden.
  • Kartläggning av samverkansarenor i regionerna.
  • Kommunikationen i linjen, kommunikatörerna kontaktas.
  • Samverkan inom utbildningsfrågor ex vis gemensamma satsningar på ST.
  • Bevaka journalsystemen, digital samverkan.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: asa.matero@norrarf.se

Sofia Leje, Jämtland-Härjedalen

Mikael Lec-Alsén, Jämtland-Härjedalen

Caroline Johansson, Jämtland-Härjedalen

Ann-Sofie Oskarsson, Norrbotten

Ulrika Hegstam, Norrbotten

Fredrik Renberg, Västerbotten

Kerstin Eliasson, Västerbotten

Kristina Mårtensson, NPO-ledamot och ordförande, Västernorrland

Mats Gidlund, Västernorrland

Helena Rödén, Västernorrland

Christine Östman, kommunrepresentant RSS

Jan Persson, NPO-ledamot och vice ordförande, kommunrepresentant RSS

Mikael Sandlund, brukarrepresentant

Eva Ericsson, brukarrepresentant