Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Implementering av vårdförlopp Schizofreni och göra konsekvensanalyser utifrån den
  • Starta lokala programområden, LPO i RV och RN
  • Indikatorer
  • Nivåstrukturering inom RPO
  • Kommunrepresentation från norr i NAGar

Ledamöter

Kontakt för gruppen: asa.matero@norrarf.se

Sofia Leje, Jämtland-Härjedalen

Mikael Lec-Alsén, Jämtland-Härjedalen

Caroline Johansson, Jämtland-Härjedalen

Karin Nordberg, Norrbotten

Krister Berglund, Norrbotten

Shiler Hussami, Norrbotten

Fredrik Renberg, Västerbotten

Ylwa Berglund, Västerbotten

Kristina Mårtensson, NPO-ledamot och ordförande, Västernorrland

Helene Strandberg Mårtensson, Västernorrland

Helena Rödén, Västernorrland

Monica Wahlström, kommunrepresentant RSS

Jan Persson, NPO-ledamot, kommunrepresentant RSS

Mikael Sandlund brukarrepresentant

Maria Malm, brukarrepresentant