Specifikt uppdrag under 2024

  • Se över vårdförloppen, hur de kan implementeras inom primärvård, arbetet fortgår.
  • Digitalisering.
  • Utveckla god och nära vård, kommunrepresentation.
  • Utveckla mötes- och arbetssätt, årshjul.
  • Samverkan med andra RPO utvecklas.
  • Se över remisshantering.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: kristine.bergstrom@norrarf.se

Anna Fremner, NPO-ledamot och ordförande, Jämtland-Härjedalen

Lena Weinstock Sved, Jämtland-Härjedalen

Sofia Leje, Jämtland-Härjedalen

Carola Wallstål, vice ordförande, Norrbotten

Linda Beckert, Norrbotten

Mari Huhtanen, Norrbotten

Camilla Andersson, Västerbotten

Nino Bracin, Västerbotten

Vakant, Västerbotten

Agneta Nordlander, Västernorrland

Gun-Britt Milioris, Västernorrland

Maria Alsén Lindström, Västernorrland

Robert Brant, kommunrepresentant, Jämtland-Härjedalen

Solweig Hedman, kommunrepresentant, Norrbotten

Vakant, kommunrepresentant, Västerbotten

Mikael Gidlöf, kommunrepresentant, Västernorrland