Perioperativ vård, intensivvård och transplanationer

Specifikt uppdrag under 2024

  • Jobba för att få behålla utbildade läkare inom norra sjukvårdsregionen.
  • Följa utvecklingen av ny arbetstidslag.
  • Utveckla samverkan inom barnanestesi och barn-IVA.
  • Ser över fortbildning av specialister.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: ulrika.ostberg@regionjh.se

Ulrika Östberg, ordförande, Jämtland-Härjedalen

Ann-Charlotte Högström, Norrbotten

Niklas Larsson, Västerbotten

Anders Setterqvist, Västernorrland

Alfred Jansson, NPO-ledamot, Västernorrland

Tobias Bergman, Västernorrland

Anneli Holst, R-Das

Magnus Almeling, R-Dal

RAG Organ- och vävnadsdonation

Organ- och vävnadsdonation

Organ- och vävnadsdonation en förutsättning för transplantation

Varje år avlider cirka 100 000 personer i Sverige. För att kunna donera organ måste dödsfallet ske på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Uppskattningsvis avlider omkring 200-250 personer under sådana omständigheter att organdonation vore möjlig. I norra regionen avlider årligen omkring 20-25 patienter på detta sätt. De donerade organen omhändertas på det sjukhus där den donatorn avlidit och transplanteras sedan till de behövande mottagarna via transplantationsenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara. Vävnadsdonation är även möjlig när döden konstaterats genom att andning och blodcirkulation har upphört. Varje år doneras omkring 1 000 vävnader. Av dem är cirka 600 en donation av hornhinnor. I norra regionen finns verksamhet med donation av hornhinnor och hjärtklaffar på Norrlands universitetssjukhus. På sjukhusen i Östersund, Skellefteå och Örnsköldsvik finns möjlighet till hornhinnedonation och på sjukhuset i Östersund finns dessutom möjlighet till donation av långa rörben.

När en person avlider under sådana omständigheter att donation är möjlig utreder hälso- och sjukvården den avlidnes inställning till donation. Detta görs genom samtal med närstående, kontroll av donationskort och sökning i donationsregistret.

En bättre identifiering av möjliga donatorer i kombination med utarbetade rutiner för till exempel hur samtal med närstående ska föras kan leda till större tillgång på organ och vävnader. För att skapa goda förutsättningar för detta finns donationsansvariga läkare (DAL) och sjuksköterska (DAS) på de av regionens sjukhus där donation kan förekomma (sjukhus med intensivvårdsavdelning). Sedan 2012 finns en regional samordningsfunktion med regional DAL och DAS.

För ytterligare information om regionalt donationsarbete kontakta:

Anneli Holst, Intensivvårdssjuksköterska
Regionalt Donationsansvarig Sjuksköterska, Norra regionen
Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård i Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
073-06 20 172

Caroline Starlander, Överläkare Anestesi/IVA
Regionalt Donationsansvarig läkare, Norra regionen
Akutområdet
Anestesiläkaravdelningen
Östersunds sjukhus, 831 31  Östersund
063-15 49 79

Sidan senast uppdaterad: 11 december 2023

Skriv ut sida