Specifikt uppdrag under 2024

  • Samverka kring det nya vårdförloppet och göra gemensamma aktiviteter kring det för implementering.
  • Absolut viktigast att se till att man är köptrogen och följer de beslut som finns kring vart patienter ska skickas.
  • På sikt se över och utveckla ohtokirurgin.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: elisabeth.hald@regionvasterbotten.se

Anna Westh, Jämtland-Härjedalen

Christoffer Angel, Jämtland-Härjedalen

Anette Sörlin, Norrbotten

Therese Sundbom, Norrbotten

Åsa EK-Edström, NPO-ledamot, Norrbotten

Elisabeth Hald, administratör, Västerbotten

Hans Lindsten, ordförande, Västerbotten

Marie-Louise Andersson Barrenäs, Västerbotten

Mustafa Magan, Västerbotten

Peter Hällman, Västerbotten

Anne Opel, Västernorrland

Isak Notstam, Västernorrland

Åsa Mattsson-Rumm, Västernorrland