Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Samverkan mellan regionerna behöver utvecklas
  • Sjukvårdsregional nivåstrukturering

Ledamöter

Kontakt för gruppen: elisabeth.hald@regionvasterbotten.se

Fabiola Köhler, Jämtland-Härjedalen

Elisabeth Liljekvist, Jämtland-Härjedalen

Moa Holm, Jämtland-Härjedalen

Åsa Moxell, Jämtland-Härjedalen

Anette Sörlin, Norrbotten

Gunilla Nordlander, Norrbotten

Hans Lindsten, ordförande, Västerbotten

Marie-Louise Andersson Barrenäs, Västerbotten

Thorbjörn Holmlund, NPO-ledamot, Västerbotten

Christian Arns, Västernorrland

Anne Opel, Västernorrland

Åsa Mattsson-Rumm, Västernorrland