Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Nära vård – samarbete med PV, optiker m.fl.
  • Kompetensutbildning inom regionerna, bl.a. ögonsjuksköterskor och optometrister, kollar upp hur det går i RJH
  • Utveckla digital remisshantering, sker i och med införande av FVIS
  • Följa data för att se skillnader i hur kvalitetsregister används, bra register finns.
  • Utveckla samarbetet på Teamsplattformen.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: tommy.persson@regionvasterbotten.se

Ulrica Hermansson, Jämtland-Härjedalen

Anna Barkander, Jämtland-Härjedalen

Karin Antonsson, Jämtland-Härjedalen

Gunilla Nordlander, Norrbotten

Kati Remes, Norrbotten

Tommy Persson, ordförande, Västerbotten

Gauti Johannesson, Västerbotten

Eva Olofsson, NPO-ledamot, Västerbotten

Anders Behndig, UMU, Västerbotten

Annie Aspvik, Västernorrland