Specifikt uppdrag under 2024

  • Nära vård – samarbete med optiker följs upp. Ny optikerföreskrift antagen 2023. NAG glaukom förtydligar vad som är friskvård och vad som är sjukvård. Informationsutbyte med optiker inom respektive region.
  • Kompetensutbildning inom regionerna, bl.a. optometrister, kollar upp hur det går i RJH. Optometrister (välutbildade optiker) är aktuella att anställa
  • Utveckla digital remisshantering, sker i och med införande av FVIS.
  • Följa upp hur det går med kunskapsstöd.
  • Utveckla arbetssätt – (läkaren tar fler uppgifter vilket ger en snabbare och bättre vård vilket frigör sköterskor till annat).
  • Utveckling av arbetsmetoder och använda RAK i arbetet. Optimerat arbetssätt.
  • Mäta sig i konkurrens med privatvård.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: gauti.johannesson@umu.se

Anna Barkander, Jämtland-Härjedalen

Therese Sundbom, Norrbotten

Gauti Johannesson, ordförande, Västerbotten

Eva Olofsson, NPO-ordförande, Västerbotten

Anders Behndig, UMU, Västerbotten

Annie Aspvik, Västernorrland