Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Implementering av VP Kronisk njursvikt
  • Kommunikation mellan NPO-RPO-LPO
  • Generellt och specifikt uppdragen diskuteras vidare i gruppen
  • Utveckla hemdialysvård

Ledamöter

Kontakt för gruppen: andreas.jonsson@regionvasterbotten.se

Mikael Jönsson, Jämtland-Härjedalen

Malin Isaksson, Norrbotten

Andreas Jonsson, NPO-ledamot, Västerbotten

Anders Persson, Västernorrland