Mag- och tarmsjukdomar

Specifikt uppdrag under 2024

  • Öka registrering i kvalitetsregister
  • Följa indikatorer i framtagna kunskapsstöd

Ledamöter

Kontakt för gruppen: marten.werner@regionvasterbotten.se

Daniel Modin, Jämtland-Härjedalen

Arne Hassler, Norrbotten

Mårten Werner, NPO-ledamot, Västerbotten

Arvid Hamrin, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 10 januari 2024

Skriv ut sida