Lung- och allergisjukdomar

Specifikt uppdrag under 2024

  • Konsultation med Karolinska är önskvärd via MDK runt lungfibros och övriga lungsjukdomar.
  • Representation från RJH
  • Spirometriutbildning för RJH
  • Ökat antal ST-block främst RV
  • Kommunikation till linjeorganisationen utvecklas
  • Oroande ökning av stadie 4 lungcancer i RN

Ledamöter

Kontakt för gruppen: thomas.sandstrom@umu.se

Gustaf Grandinsson, Jämtland-Härjedalen

Dirk Albrecht, Norrbotten

Thomas Sandström, NPO-ledamot och ordförande, Västerbotten

Björn Sundberg, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2024

Skriv ut sida