Kvinnosjukdomar och förlossning

Specifikt uppdrag under 2023

  • Fördela benign kirurgi i norra sjukvårdsregionen – presentera plan för NRF.
  • Bevaka eventuell utlysning av ett femte NHV- tillstånd för avancerad endometrios och i så fall ha en dialog om vilken enhet som skulle kunna söka i norra sjukvårdsregionen
  • Utveckla riktlinje vid behandling av endometrios. Den nationella riktlinjen kommer att spikas i norra regionen, arbetet är fördröjt p.g.a. Covid-19 och sjukskrivningar
  • Kompetensförsörjning, främst barnmorskor behövs. Praktikplatserna bör fördelas inom hela norra sjukvårdsregionen. Umu har tagit över platserna för utbildning på Mittuniversitetet. Uppdragsutbildning har diskuterats som alternativ för hela sjukvårdsregionen
  • Avsätta tid för gemensamt arbete i gruppen, strategiskt möte.
  • Följa kommunikationen mellan RPO – LPO ut i regionerna.
  • Kvalitetsregister
  • Följa upp läkemedelskostnader främst för cytostatika

Ledamöter

Kontakt för gruppen: annalena.renstrom@regionvasterbotten.se

Kristina Nordquist, Jämtland-Härjedalen

Marlene Furbeck, Norrbotten

Eva Innala, NPO-ledamot, Västerbotten

Anna-Lena Renström, Ordförande, Västerbotten

Helena Dalin, Västernorrland

Anna Palm, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 14 augusti 2023

Skriv ut sida