Kvinnosjukdomar och förlossning

Specifikt uppdrag under 2024

  • Fördela benign kirurgi i norra sjukvårdsregionen – presentera plan för NRF.
  • Bevaka eventuell utlysning av ett femte NHV- tillstånd för avancerad endometrios och i så fall ha en dialog om vilken enhet som skulle kunna söka i norra sjukvårdsregionen. Vilande uppföljningspunkt
  • Utveckla riktlinje vid behandling av endometrios. Den nationella riktlinjen kommer att spikas i norra regionen.
  • Kompetensförsörjning, främst barnmorskor behövs. Praktikplatserna bör fördelas inom hela norra sjukvårdsregionen.
  • Avsätta tid för gemensamt arbete i gruppen, strategiskt möte. Jan-feb 2024 börja med fysiskt RPO-möte och efter det inbjuda till regionmöte.
  • Kvalitetsregister.
  • Följa upp läkemedelskostnader främst för cytostatika.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: annalena.renstrom@regionvasterbotten.se

Anna Meschaks, NPO-ledamot, Jämtland-Härjedalen

Kristina Nordquist, Jämtland-Härjedalen

Marlene Furbeck, Norrbotten

Anna-Lena Renström, Ordförande, Västerbotten

Evangelina Moraiti, Västerbotten

Helena Dalin, Västernorrland

Anna Palm, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 12 april 2024

Skriv ut sida