Kirurgi och plastikkirurgi

Specifikt uppdrag under 2024

  • Ta fram en plan för hur nivåstruktureringen inom norr ska utvecklas.
  • Kompetensstege tas fram för sjuksköterskor.
  • Utveckling av nya kompetenser t ex Op-assistenter.
  • Bevakning av arbeten inom övriga områden där kirurgi ingår för etablering av sjukvårdsregionalt system för kunskapsstyrning.
  • Utveckla regionuppdraget gällande traumakirurgi. RAG finns.
  • Bevaka hur det går med ATL.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: linda.olsson@regionvasterbotten.se

Frida Lindegren, Jämtland-Härjedalen

Roger Brännström, Norrbotten

Stig-Evert Thornberg, ordförande, Västerbotten

Urban Arnelo, Västerbotten

Elisabeth Carlsson Farrelly, adjungerad, Västerbotten

Magnus Andersson, adjungerad, Västerbotten

Mårten Werner, adjungerad, Västerbotten

Anne Opel, Västernorrland

Artur Jänes, NPO-ledamot, Västernorrland

RAG Trauma

Uppdrag

Genomföra en översyn av traumasjukvården i norra sjukvårdsregionen och utarbeta förslag till förbättringsarbeten för att stärka traumasjukvården i norra sjukvårdsregionen.

Ledamöter

kontakt för gruppen: arthur.janes@rvn.se

Fredrik Lindmark, Jämtland-Härjedalen
Sven Grauman, Jämtland-Härjedalen
Christiane Albrecht, Norrbotten
Jenny Kouljok, Norrbotten
Gabriel Heidari Olofsson, Västerbotten
Robert Zurner, Västerbotten
Arthur Jänes, Västernorrland
Per Eriksson, Västernorrland

RAG Urologi

Ledamöter

Kontakt för gruppen: elisabeth.carlsson.farrelly@regionvasterbotten.se

Andreas Lundgren, Jämtland-Härjedalen
Roger Brännström, Norrbotten
Amir Sherif, Västerbotten
Elisabeth Farrelly, Västerbotten
Anne Opel, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 19 januari 2024

Skriv ut sida