Infektionssjukdomar

Specifikt uppdrag under 2024

  • Utveckla former för ökad digital och mobil vård inom god och nära vård
  • Utveckla gällande vårdnivåer och kompetensnivåer, transporter är aktuella
  • Samverkan med glesbygdsmedicin, jämlik vård även i glesbygd kvar. Mats Brändström får ta kontakt med RPOet.
  • Kontakt med strukturerad vårdinformation, lättillgänglig digital tillgång till provsvar över regiongränserna.
  • Bygga ut OPAT-enheter.
  • Elektronisk kodning

Ledamöter

Kontakt för gruppen: annelie.ramstedt@regionvasterbotten.se

Sara Mörtberg, NPO-ledamot, Jämtland-Härjedalen

Jessica Nääs, Jämtland-Härjedalen

Johan Hansson, Jämtland-Härjedalen

Magdalena Lindvall, Norrbotten

Sanne Hovmöller, Norrbotten

Helena Lindmark, ordförande, Västerbotten

Annelie Ramstedt, administratör, Västerbotten

Håkan Ekvall, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 8 december 2023

Skriv ut sida