Hud- och könssjukdomar

Specifikt uppdrag under 2024

  • Utveckla gemensamma utbildningar
  • Samverkan med PV
  • Utveckla teamsytan för samarbete, möjlighet finns att använda Teamskanal för RPOer hos NRF.
  • Utveckla kompetensväxling RAK
  • Utveckling av arbetet med distanslösningar exempelvis med implementering av teledermatoskopi till ett centrum

Ledamöter

kontakt för gruppen: richard.lindstrom@regionvasterbotten.se

Annika Derås, Jämtland-Härjedalen

Nadia Kykina, Jämtland-Härjedalen

Adriana Herrera, Norrbotten

Richard Lindström, ordförande och NPO-ledamot, Västerbotten

Åsa Nordlund, Västerbotten

Niklas Barkå, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 8 december 2023

Skriv ut sida