Cancer

Specifikt uppdrag under 2024:

  • Verka för att cancerpatienter i hela norra sjukvårdsregionen inkluderas i kliniska studier.
  • Verka för en jämlik tillgång till samt en ändamålsenlig utveckling av palliativ vård för cancerpatienter över hela sjukvårdsregionen.
  • Nivåstrukturering sjukvårdsregional nivå
  • Avstämning av delaktighet från medicinsk diagnostik i arbetet inom RPO Cancer
  • Utveckla uppföljning och analysarbete
  • Samverkan med andra RPO och vissa RAGar utvecklas

Ledamöter

Kontakt för gruppen annalena.sunesson@regionvasterbotten.se

Information om programområdet finns här cancercentrum.se (RCC norr)

Sidan senast uppdaterad: 27 februari 2024

Skriv ut sida