Barn och ungdomars hälsa

Specifikt uppdrag under 2024

  • Utveckling av kompetensförsörjningen
  • Gemensam ST-läkarutbildning ses över inom norra regionen
  • Enhetschefsnätverk etableras inom slutenvården
  • NAG-ledamöternas deltagande vid RPO-möten
  • Påbörja uppföljning, kvalitetsregister
  • Hur utvecklar vi samarbetet inom forskning inom vårt RPO

Ledamöter

Kontakt för gruppen: antti.holsti@regionvasterbotten.se

Urban Tirén, NPO-ledamot, Jämtland-Härjedalen

Lars Westergren, Jämtland-Härjedalen

Hanna Viklund, Norrbotten

Lena Norén, Norrbotten

Per Friskopp, Norrbotten

Hilda Hassler, Norrbotten

Ulrika Hegstam, Norrbotten

Antti Holsti, ordförande, Västerbotten

Matilda Djärf, Västerbotten

Ulla Norrman, administratör, Västerbotten

Anne Thelander, Västernorrland

Cecilia Kjellberg Olofsson, Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: 8 december 2023

Skriv ut sida