Specifikt uppdrag under 2024

  • Studierektor för ST-läkare till RPO och RAG.
  • Ojämlikvård över regionerna.
  • Utbyte mellan varandra.
  • Utökad kommunal delaktighet.
  • Lobba för NAG-ledamot i kognitiv svikt från norra.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: carina.magnusson@kfvn.se

Kristina Brookes, Jämtland-Härjedalen

Karin Gärd, Jämtland-Härjedalen

Lena Kaarle, Norrbotten

Peter Johansson, Norrbotten

Jenni Fryxell, Västerbotten

Gabriella Skantz Eikelboom, Västerbotten

Erik Rosendahl, Västerbotten

Henrik Ångström, NPO-ledamot, Västerbotten

Carina Magnusson, ordförande, kommunrepresentant, Västernorrland