Akut vård

Specifikt uppdrag under 2024:

  • Utveckla samarbeten inom områdena akuta transporter och trauma.
  • Samordning av transporter. Samverkan med sjuktransportgruppen akuta transporter och sjukresegruppen.
  • Kompetensförsörjningen ses över för eventuell samverkan.
  • Utveckla gemensamma utbildningar. RJH o RVN startar 2023 en fakultet inom AMLS.
  • NAG-arbeten hur går det. Uppföljning av arbetet.

Ledamöter

kontakt för gruppen: christina.forsgren@regionvasterbotten.se

Anna-Lena Alfreds, ordförande, Jämtland-Härjedalen

Britt-Marie Stolth, Jämtland-Härjedalen

Kristina Nilsson, Norrbotten

Mattias Josefsson, Norrbotten

Per Marcusson, NPO-ledamot, Norrbotten

Kicki Forsgren, administratör, Västerbotten

Paula Johagen, Västerbotten

Stian Kvalvik, Västerbotten

Bodil Palm, Västernorrland

Kristoffer Backlund, Västernorrland

Peter Neuman, Västernorrland

RAG Sjuktransporter

Kontaktperson för gruppen: stian.kvalvik@regionvasterbotten.se

Britt-Marie Stolth, Jämtland Härjedalen (ambulanssjukvård)

Henrik Lund, Jämtland Härjedalen (ambulans HKP)

Andreas Hedenfalk, Jämtland Härjedalen

Per Marcusson, Norrbotten (ambulans HKP)

Stig Holmberg, Norrbotten (ambulanssjukvård)

Stian Kvalvik Sjöskog, Västerbotten(ambulanssjukvård)

Patrick Brandenstein, Västerbotten (ambulans HKP)

Carina Kvarnström, Västerbotten (FKC MKA)

Maria E Sjögren, Västerbotten (Ambulanssjukvård/ADM)

Peter Neuman, Västernorrland (ambulanssjukvård)

Jens Enheim, Västernorrland(ambulanssjukvård)

Sidan senast uppdaterad: 30 maj 2024

Skriv ut sida