Strukturerad vårdinformation

En sjukvårdsregional samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation är under bildande för samspel med den nationella motsvarigheten och regionerna.